Gizlilik Politikası

Aker Bilardo

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

Şirketimizde verilen tüm servisler firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

İnternet sitesi üzerindeki çeşitli form ve başvuruların doldurulması suretiyle başvurucuların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) firmamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

 Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine mail ya da mesaj gönderebilir. Müşterilerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi yapabilir, sonrasında bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

 

İnternet üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, müşterilerimiz tarafından firmamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, müşterilerimiz ile yaptığımız  Sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, müşterilerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, müşterileri ile yaptığı sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya şirketimiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, müşteriler ile yapılan sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, müşterilerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Şirketimiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

 

Şirketimiz,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece şirketimizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

 

2.şirketimizin müşterilerle akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

 

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

 

4. Müşterilerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

 Şirketimize, herhangi bir durumla ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@akerbilardo.com.tr adresine email gönderebilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

AKER BİLARDO LİMİTED ŞİRKETİ  (“Şirket”) bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında, Şirket mevzuat kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi taahhüt eder, buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.

 

 Şahsıma ait kişisel veriler Şirket tarafından kart programı yöntemleri ile toplanmaktadır. Şirket tarafından söz konusu kişisel verilerim kampanyalardan yararlandırmak amaçlarıyla işlenmektedir, 5 sene süre ile şirket veritabanında saklanmakta ve tedarikçi firmalarla, resmi mercilerle ve iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

 

İşbu muvafakatname, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi veya yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

 

Şirket tarafından www.akerbilardo.com.tr web sayfasında yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına uygun olarak ve yukarıdaki Aydınlatma Metni kapsamında, tarafıma ait olan kişisel verilerimin, müşteri bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, hem mevcut hem de yeni hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, talep ve/veya şikayetlerin takibi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığın sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenmesini ve tarafımca aksi öngörülene kadar muhafaza edilmesini onaylıyorum.